De verschuldigde BTW voor het privégebruik auto is een aftrekpost voor de onderneming in de inkomstenbelasting

Het privégebruik van een auto van de zaak wordt als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Daarbij wordt het woon-werkverkeer van de ondernemer gezien als privégebruik. 2,7% van de catalogusprijs wordt als BTW-correctie in aanmerking wordt genomen als een kilometeradministratie ontbreekt. Voor auto’s die langer dan vijf jaar in gebruik zijn bij de ondernemer (inclusief het jaar van ingebruikname), geldt een BTW-correctie van 1,5%. Vijf jaar moet worden gelezen als het jaar van aanschaf plus 4 volle jaren. Bij aanschaf in oktober 2014 gaat het forfait dus per 1 januari 2019 naar 1,5%.

De correctie voor het privégebruik kan ook op basis van werkelijke kilometers worden berekend. Dan moet de volgende systematiek worden gevolgd. Je deelt de aanschafkosten exclusief BTW door vijf (als de auto ouder is dan vijf jaar, ga je uit van 0) en telt daar de kosten exclusief BTW met betrekking tot brandstof en onderhoud bij op. Het aldus gevonden bedrag vermenigvuldig je met de breuk privékilometers (inclusief woon-werkverkeer) in kalenderjaar/totale kilometers in kalenderjaar. Over dit bedrag is 21% btw verschuldigd in het laatste aangiftetijdvak van het kalenderjaar.

De verschuldigde BTW voor het privégebruik vormt een aftrekpost voor de IB-onderneming. Deze regel geldt al sinds jaar en dag, maar is ter discussie gesteld door de belastingdienst. De rechter heeft echter onlangs weer bevestigd dat – ondanks wijzigingen in de omzetbelastingwet – deze aftrekpost voor de inkomstenbelasting toegepast kan blijven worden.