De VAR vervalt, wat nu?

Wat is het nut van de VAR
De VAR is een document van de fiscus dat duidelijkheid verschaft over de werkrelatie tussen opdrachtgevers- en nemers. De opdrachtgever weet op deze manier bijvoorbeeld sneller of er voor het uitvoeren van een opdracht wel of geen loonheffingen moet inhouden. Opdrachtgevers vragen bijna altijd om zo’n verklaring. Het risico van het werken met een onjuiste VAR ligt doorgaans bij de zzp’er.

Wat gaat er veranderen
De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Zzp’ers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) standaardovereenkomsten gebruiken. Daarmee krijgen ze zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.
Zonder die zekerheid kan zowel de opdrachtgever als de zzp’er aansprakelijk gesteld worden als de fiscus achteraf toch een loondienstverband constateert.

Moet ik zo’n standaard- of modelovereenkomst gebruiken
Nee, het is niet verplicht om zo’n overeenkomst te sluiten. Het voordeel van een door de fiscus gemaakte modelovereenkomst, of van een zelf gemaakte overeenkomst die door de fiscus is goedgekeurd is wel, dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat geen loonheffingen verschuldigd is, ook al zou het bijvoorbeeld de enige opdrachtgever zijn voor de zzp’er. De zzp’er is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en krijgt dus geen uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Modelovereenkomsten zijn te vinden op de website van de fiscus. Is de overeenkomst niet goedgekeurd door de fiscus, dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen.

Vooral voor de fiscus wordt het dus een stuk eenvoudiger!

Wat zijn het nadeel en risico van gebruik van een modelovereenkomst
Voor de opdrachtgever is het risico dat in de meeste modelovereenkomsten bepalingen zijn opgenomen die een zzp’er wel erg veel vrijheid geven, zonder dat dit voor zelfstandigheid of ondernemerschap strikt noodzakelijk is. Dat zal niet altijd even wenselijk zijn.
Ook kan een kleine afwijking van een modelovereenkomst voor een specifieke situatie al leiden tot het niet van toepassing zijn van de vrijwaring voor inhouding van loonheffing. Omdat een aantal modelovereenkomsten nogal omvangrijk is, vergt het veel tijd en aandacht om met zekerheid vast te stellen dat het ook echt het te hanteren model is.

Is een zzp’er automatisch ondernemer wanneer met een model- of goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt
Nee. De beoordeling van de overeenkomsten zegt nog niets over hoe de fiscus de inkomsten van de zzp’er beoordeelt. Bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van de zzp’er stelt de fiscus vast of er sprake is van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

Moet ik als zzp’er met elke opdrachtgever een overeenkomst sluiten
Ja. Om er zeker van te zijn dat er voor een bepaalde werkzaamheden geen loonheffing ingehouden hoeft te worden is een modelovereenkomst noodzakelijk met elke opdrachtgever. Een eenmaal gesloten overeenkomst blijft in principe vijf jaar geldig, tenzij de werkzaamheden en/of omstandigheden wijzigen of het contract eerder vervalt.

Hoe lang blijft mijn VAR nog geldig
De VAR voor 2014 en 2015 is ook in 2016 nog te gebruiken. Voorwaarde is wel dat hetzelfde werk wordt verricht onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Vanaf 1 mei a.s. is geen nieuwe VAR meer aan te vragen. De bestaande VAR-verklaringen komen vanaf die datum allemaal te vervallen. Als hetzelfde werk wordt verricht onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden mag je er wel vanuit gaan dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Vanaf 1 mei 2017 zal de Belastingdienst wel actief gaan controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de nieuwe regeling.

Welke actie moet ik ondernemen
Als opdrachtgever zul je zo snel mogelijk met alle zzp’ers die voor je werken met zekerheid moeten vaststellen dat je geen loonheffing hoeft in te houden. Dit ongeacht of je in het verleden van die zzp’er een VAR-wuo hebt ontvangen. Ben je daar niet zeker van, dan moet je een zelf gemaakte overeenkomst voorleggen aan de fiscus of een modelovereenkomst sluiten. Je kunt ook loonheffing en premies inhouden. Je zult in ieder geval moeten afspreken dat je het risico van loonheffing bij de zzp’er neerlegt.
Als zzp’er hoef je niet direct iets te doen. Als je een (model)overeenkomst voorgelegd krijgt waarbij het risico van loonheffing niet meer bij jouw opdrachtgever ligt, zul je moeten beoordelen of je zo’n overeenkomst wel wilt ondertekenen.

Kunnen jullie daarbij helpen
Uiteraard! We kunnen onder meer voor je inschatten of, en welke risico’s je loopt en of het wel verstandig is om van een modelovereenkomst gebruik te maken. Of misschien kun je eenvoudig je rechtsvorm wijzigen waardoor er niet langer inhoudingsrisico aanwezig zal zijn. Ook beschikken we zelf over een aantal door de fiscus goedgekeurde overeenkomsten.

Voor accountants- en administratiekantoren hebben we bovendien een speciaal arrangement ontwikkeld. Zie daarvoor elders op deze site of hier

Neem dus gerust contact met ons op!