De aangifte btw

Ondernemers zijn er inmiddels wel aan gewend. Steeds komen er weer nieuwe fiscale regels. Vanaf 2012 is het met name voor BTW-verplichtingen strenger geworden. Om een boete te voorkomen, is zorgvuldigheid nog meer noodzakelijk. Wat is het geval? Het komt nogal eens voor dat u achteraf, bijvoorbeeld bij het opmaken van jaarstukken, constateert dat er te weinig BTW is betaald. Via een zogenoemde suppletieaangifte kunt u dat dan alsnog verbeteren. Tot en met 2011 bestond daarvoor geen verplichting. U kon dus wachten met het informeren van de fiscus over de te lage afdracht. Na vijf jaar vervalt dan de verplichting tot betaling. Tenzij de fiscus in die periode controle uitoefent. Vanaf dit jaar zijn de regels strenger. Een ondernemer is nu ook wettelijk verplicht om een suppletieaangifte in te dienen. Dat geldt ook voor de BTW die u al vóór 2012 via de aangifte af had moeten dragen. Zodra u dus constateert dat te weinig BTW is betaald over een tijdvak in een jaar of in de afgelopen vijf jaren, bent u vanaf nu verplicht een suppletieaangifte in te dienen. De fiscus moet zo spoedig mogelijk van u de juiste en volledige informatie ontvangen. Als u tijdig een suppletieaangifte indient, krijgt u alleen een boete wegens het (gedeeltelijk) niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde BTW. Er volgt echter helemaal geen boete als u niet meer dan € 20.000 hoeft te betalen. Vanaf 1 januari 2012 kan de fiscus een aanvullende boete van maximaal 100% opleggen als u niet of niet tijdig voldoet aan uw informatieverplichting. Als u de fiscus wel heeft geïnformeerd, maar de fiscus heeft de onjuistheid al ontdekt, volgt toch een boete. Over 2011 kunt u eventuele fouten nog corrigeren in de laatste aangifte over 2011. Let er dus goed op, dat er geen ’te betalen BTW’ over oudere jaren op uw balans staat. Is dat wel het geval dan is actie noodzakelijk.

Van Vugt & Van Hulten, januari 2012