Contributiebedrag als gift aftrekbaar

Een lid van een zang- en dansensemble (een algemeen nut beogende instelling) en zijn partner waren voor het seizoen 2011-2012 vrijgesteld van het betalen van € 600 contributie. Hetzelfde bedrag werd gedoneerd aan het ensemble. In de aangifte IB/PVV werd het bedrag van € 600 als gift in aftrek gebracht. Daarop werd een verhoging van € 150 toegepast. De fiscus weigerde de aftrek omdat sprake zou zijn van een vrijwilligersvergoeding. Zo’n vergoeding kwam niet voor aftrek als gift in aanmerking. In hoger beroep oordeelde Hof Den Haag dat sprake was van een gift. De fiscus had ten onrechte de aftrek geweigerd. Volgens het hof was de vrijstelling van de contributie niet aan te merken als vrijwilligersvergoeding. De vrijstelling was namelijk geen vergoeding voor gemaakte kosten die naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen vergoed moesten worden. De gift was daarmee aftrekbaar.

uitspraak: