Btw vrijstelling onderwijs

VEEL ONDUIDELIJKHEID OVER DE TOEPASSING VAN DE ONDERWIJS BTW-VRIJSTELLING VOOR ZZP-ERS!
Zoals we eerder via onze site aan hebben gegeven zijn vanaf 1 juli 2010 de regels voor de onderwijs BTW-vrijstelling ingrijpend veranderd. De onderwijsvrijstelling is, naast het wettelijk erkende beroepsonderwijs, alleen van toepassing voor beroepsopleidingen die zijn erkend en geregistreerd bij het CRKBO. De aanmelding daarvoor moet vóór 1 oktober aanstaande zijn gedaan. Als men als ZZP-er beroepsopleidingen verzorgt en gebruik wil maken van de vrijstelling kan men zich inschrijven als ZZP-er Beroepsonderwijs óf als instelling. Dit verschil in inschrijving levert veel vragen op.
Een ZZP-er die onderwijs levert aan een erkende onderwijsinstelling kan zich registreren bij het CRKBO. Hij mag dan alleen nog maar vrijgesteld onderwijs aanbieden aan onderwijsinstellingen. Hij schrijft zich dan in als ZZP-er Beroepsonderwijs. Alle andere activiteiten van de ZZP-er, ook al zouden die kunnen worden aangemerkt als een beroepsopleiding, zijn normaal belast.
Als een ZZP-er zelf rechtstreeks beroepsopleidingen wil verzorgen voor particulieren of (vrijgestelde) zakelijke opdrachtgevers kan dat alleen met toepassing van de vrijstelling als hij zich inschrijft als instelling bij het CRKBO.
Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Aan de inschrijving als instelling is een uitgebreide kwaliteitsaudit verbonden, mede daardoor bedragen de kosten daarvan meer dan € 1.000. Ook aan de inschrijving als ZZP-er Beroepsonderwijs zijn een audit en kosten verbonden, deze bedragen meer dan € 100. Als de ZZP-er beschikt over een officiële lesbevoegdheid, dan vervalt de auditverplichting (en de daaraan verbonden kosten).