Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Veel ondernemers hebben bij het begin van de coronacrisis gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van betaling voor belastingschulden aan te vragen.

Nu de periode van drie maanden afloopt is het voor velen niet duidelijk wat er moet gebeuren. Alle ondernemers die uitstel hebben aangevraagd ontvangen een dezer dagen een brief waarin de belastingdienst uitlegt hoe nu verder.

In het kort komt het hierop neer:

Voor de openstaande belastingverplichtingen van vóór de datum waarop het uitstel van betaling afloopt (dus drie maanden na de aanvraagdatum) geldt dat deze nog niet hoeven worden betaald. Je hoeft hiervoor ook geen verlengd uitstel aan te vragen. Het uitstel van betaling voor deze bedragen blijft gewoon doorlopen. Na de zomer krijgen alle ondernemers een brief met een betalingsvoorstel.

Het is de bedoeling dat je alle belastingverplichtingen die ná deze datum ontstaan, wel weer gewoon op tijd gaat betalen.

Als dat vanwege de coronacrisis niet lukt, dan moet je verzoeken om verlenging van het bijzonder uitstel. En dan gelden de regels die ook op de website van de belastingdienst staan vermeld. Dus als de aanvankelijke belastingschuld lager was dan € 20.000, dan kan de ondernemer volstaan met het invullen van een online formulier. Daarop moet hij of zij uitleggen waarom de coronacrisis de liquiditeitsproblemen heeft veroorzaakt.

Was de belastingschuld aanvankelijk al meer dan € 20.000, dan moet er ook een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde-deskundige worden ingediend.

Scroll naar beneden om voorbeeldbestanden te downloaden.

[gview file=”https://www.vanvugt-vanhulten.nl/2013/wp-content/uploads/2020/07/Voorbeeld-liquiditeitsplanning.xlsx”]

[gview file=”https://www.vanvugt-vanhulten.nl/2013/wp-content/uploads/2020/07/Voorbeeld-deskundigenverklaring.docx”]