Bij gering bedrag aan te betalen belasting geen omkering bewijslast

De exploitant van een Vietnamees specialiteitenrestaurant ontving naar aanleiding van een boekenonderzoek een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2008. Uit het boekenonderzoek bleek dat de administratie was gemanipuleerd. De fiscus concludeerde vervolgens dat per dag een omzet van € 555,84 niet was verantwoord. Er werd uiteindelijk een omzetcorrectie toegepast van € 182.000. Er werd rekening gehouden met € 58.000 aan extra inkopen. In hoger beroep was Hof Arnhem-Leeuwarden van oordeel dat de fiscus slechts aantoonde dat de omzet op 12 dagen was afgeroomd, en niet dat dit op (bijna) elke dag was gebeurd. Volgens het hof was er sprake van omzet die tot een bedrag van € 7420,15 te laag was aangegeven. Dat kwam neer op een bedrag van € 715,68 aan te weinig geheven inkomstenbelasting. Er was dan geen sprake van het niet doen van de vereiste aangifte. De bewijslast was ten onrechte omgekeerd. Omdat de fiscus de correcties niet aannemelijk kon, werden de aanslagen verminderd. In cassatie was de Hoge Raad van oordeel dat de inhoudelijke gebreken in de aangifte er in dit geval niet toe leidden dat de vereiste aangifte niet was gedaan. Het niet geheven bedrag aan belasting was op zichzelf beschouwd niet aanzienlijk. Omkering van de bewijslast was dan ook niet aan de orde.

uitspraak: