Bezwaar BTW-privé gebruik auto

BEZWAAR BTW-CORRECTIE AUTO
In de decemberaangifte of bij de aangifte over vierde-kwartaalaangifte van 2013 wordt de BTW-correctie aangegeven voor het privégebruik van de auto van de zaak. Over deze correctie lopen nog steeds verschillende (proef)procedures, waarin nog geen eindoordeel is geveld. In eerdere jaren adviseerden we om bezwaar te maken tegen de correcties. Het is aan te bevelen om dat ook voor 2013 te doen. Leidt de laatste aangifte van 2013 tot een te betalen bedrag, dan moet binnen zes weken na de datum van betaling een bezwaarschrift ingediend worden. Bij een volgens de aangifte terug te ontvangen bedrag moet het bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de teruggaafbeschikking worden ingediend.
De fiscus geeft op haar site aan, dat bij een eerder bezwaar over 2011 of 2012 tegen de aangegeven BTW-correctie voor het privégebruik voor de auto van de zaak, dit niet weer nodig is voor 2013. Het voordeel van toch weer opnieuw een bezwaar indienen is, dat er geen afhankelijkheid ontstaat van een ambtshalve afwikkeling door de fiscus. Het blijft dan mogelijk om eigen standpunten in te brengen in de afwikkeling van het bezwaar.
Een model bezwaarschrift is bij ons op te vragen (info@vanvugt-vanhulten.nl).