Belasting betalen, geen kunst

Met een kunstcollectie kunt u veel belasting besparen. De waarde van een kunstcollectie geldt namelijk niet als vermogen in de zin van vermogensrendementsheffing van box 3. Dat geldt ook wanneer de collectie een aanzienlijke waarde zou hebben U moet er dan wel voor uitkijken dat uw collectie geen belegging vormt of gaat vormen. Want beleggingsvermogen is weer wel belast in box 3. Bij een belegging geldt een uiteindelijk tarief van 1,2% inkomstenbelasting over de beleggingswaarde. U moet dus van kunst genieten en er niet al te veel in handelen.

Met een vermogen van 1 miljoen euro in de vorm van kunstvoorwerpen betaalt u dus helemaal niets aan inkomstenbelasting. Zou u datzelfde vermogen op een bankrekening hebben staan dan betaalt u daarover € 12.000. Van deze belastingbesparing kunt u vast weer iets moois kopen!

Een ander voordeel met kunst is te behalen bij de erfbelasting. Iemand die een kunstvoorwerp erft dat een kunsthistorisch belang heeft kan dit verkopen aan de staat. De erfgenaam kan dan voor 120% van de waarde hiervan een kwijtschelding van erfbelasting krijgen. Zo komen schilderijen, beeldhouwwerken, meubels, enz. in aanmerking voor deze regeling. Een voorwaarde is wel dat het betreffende kunstvoorwerp op de lijst voorkomt met beschermde voorwerpen. Die lijst is gepubliceerd op een website. Het kan zijn dat het voorwerp daar niet op staat. Wanneer u kunt onderbouwen dat het wel op de lijst zou moeten staan, dan kunt u ook in aanmerking komen voor de kwijtschelding. Er gelden nog enkele andere voorwaarden, zoals het regelmatig tentoonstellen van het kunstvoorwerp:

Stel dat u een nalatenschap ter waarde van € 300.000 zou erven. En dat daar een schilderij van kunsthistorisch belang zou toebehoren dat een getaxeerde waarde heeft van € 30.000. U kunt dan het grootste deel van de erfbelasting betalen met het schilderij. Dat wordt voor deze regeling getaxeerd op € 30.000 x 120% = € 36.000. De staat biedt dus ook nog eens meer dan de waarde van het schilderij.

Met kunst hoeft u geen, maar kunt u dus wel de belasting betalen. Dat kunstje kunt u zelf flikken.

 

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, maart 2015