Aftrek van BTW ondanks bouwstop

Een ondernemer die zich bezighield met het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken begon in 2010 met de bouw van een loods. De bouw werd vanwege een bouwstop pas in 2015 afgerond. Met de fiscus was in hoger beroep in geschil of de voor de bouw van de loods betaalde BTW in aftrek kon worden gebracht.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat recht bestond op aftrek van voorbelasting voor de bouw van een loods. Aftrek van voorbelasting was mogelijk voor zover die voorbelasting drukte op leveringen en diensten die waren afgenomen met het oog op toekomstige belaste economische activiteiten. De ondernemer was, ondanks een tijdelijke bouwstop en het feitelijk verrichten van zowel belastbare als vrijgestelde activiteiten, van plan om met de loods belaste prestaties te verrichten.

uitspraak: