Aftrek van BTW bij vooruitbetaling aankoop zonder uiteindelijke levering

De Duitse belastingdienst weigerde aftrek van BTW die eerder was voldaan inzake gedane vooruitbetalingen voor de levering van warmtekrachtcentrales. Die werden uiteindelijk niet geleverd. Naar aanleiding van aan het Europese Hof van Justitie (HvJ) gestelde vragen heeft die beslist, dat volgens de Europese BTW-richtlijn er ook recht op aftrek van BTW  was over een vooruitbetaling. Dat was het geval wanneer de potentiële koper van de betrokken goederen deze vooruitbetaling deed, die betaling ook door de verkoper werd ontvangen, terwijl ten tijde van die vooruitbetaling mocht worden aangenomen dat die koper bekend was met alle relevante elementen van de toekomstige levering. Daardoor leek de levering van die goederen zeker. Er was geen recht op aftrek wanneer op basis van objectieve gegevens zou vaststaan dat de koper ten tijde van de vooruitbetaling wist of redelijkerwijs moest weten dat die levering onzeker was.

uitspraak: