Afkopen kapitaalverzekeringen versoepeld

Per 1 april vervallen alle tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen voor de eigen woning. Dat betekent dat kapitaalverzekeringen afgekocht kunnen worden, ook al is nog geen 15 of 20 jaar premie betaald. Er kan dan toch van de vrijstellingen gebruik worden gemaakt. Vanaf 1 januari 2017 waren de tijdklemmen in bepaalde situaties al niet meer van toepassing, zoals bij schuldsanering en echtscheiding. Per 1 april vervallen de tijdsklemmen ook voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.

besluit: