Aanpassing auto als zorgkosten aftrekbaar

In 2009 kocht een man een tweedehands auto voor € 19.250. Zijn echtgenote leed aan de ziekte van Kahler. In de IB-aangifte over 2010 werden specifieke zorgkosten in aftrek gebracht, die bestonden voor een deel uit de aanpassingskosten van de auto en ook uit kosten van pedicure. Die aanpassingskosten zouden € 9.000 zijn geweest, waarvan één derde deel aan 2010 was toegerekend. Als bewijs werd een offerte uit 2015 overgelegd. In hoger beroep stelde Hof Arnhem-Leeuwarden de aanpassingskosten in goede justitie vast op € 6.000. Het Hof oordeelde dat de afschrijvingstermijn daarvan vijf jaar moest zijn. Het maakte niet uit dat de auto destijds bij de koop al was aangepast. De elektriciteitskosten voor de beademing van de echtgenote hadden een directe relatie met haar behandeling en waren daarmee aftrekbaar. De kosten van een pedicure waren niet aftrekbaar. Daarvoor was geen medische noodzaak. Het enkele feit dat de echtgenote er zelf niet meer toe in staat was, was niet voldoende.