Aangekondigde maatregelen Prinsjesdag

De belangrijkste op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor 2018 zijn:

Belastingplan 2018

 • Hoogste schijf inkomstenbelasting box 1 begint vanaf een belastbaar inkomen van € 68.507
 • Toptarief inkomstenbelasting wordt verlaagd naar 51,95%
 • Het tarief van de derde schijf gaat omhoog naar 40,85%
 • Maximale algemene heffingskorting wordt € 2.265
 • Maximale arbeidskorting wordt € 3.249
 • Ouderenkorting wordt € 1.418
 • Afschaffen landbouwregeling BTW per 1-1-2018
 • De multiplier giftenaftrek in de IB en de VPB vervalt een jaar later, per 1 januari 2019
 • In de wet wordt duidelijker vastgelegd in welke gevallen (aanpassing van) huwelijkse voorwaarden leiden tot verschuldigd zijn van schenk- of erfbelasting

Overig

 • Tijdelijke tariefsverhoging kansspelbelasting naar 30,1%
 • Aanscherping definitie geneesmiddelen, waardoor laag tarief op onder meer zonnebrandcrème en tandpasta vervalt
 • Berekening BPM bij bestelauto’s over werkelijke, in plaats van over forfaitaire waarde
 • Hypotheekhouders aansprakelijk voor omzetbelasting bij met BTW belaste leveringen
 • Ook op andere geldvorderingen dan de vordering op de werkgever (loonbeslag) kan zonder tussenkomst derdenbeslag gelegd worden
 • Inkeerregeling vervalt